Niepoprawna pisownia

ksztyna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krztyna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kżtyna

Niepoprawna pisownia