Niepoprawna pisownia

krurzcem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kruszcem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krużcem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krószcem

Niepoprawna pisownia