Niepoprawna pisownia

z kazała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazała

Niepoprawna pisownia