Poprawna pisownia

kręg

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kreng

Niepoprawna pisownia