Poprawna pisownia

krążyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kronżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krąrzyć

Niepoprawna pisownia