Niepoprawna pisownia

kosztóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kosztuje

Poprawna pisownia