Niepoprawna pisownia

kópiona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kupiona

Poprawna pisownia