Poprawna pisownia

konformizm

Poprawna pisownia, znaczenie: bezkrytyczne akceptowanie obowiązujących lub narzucanych poglądów, norm i wartości.


Niepoprawna pisownia

komformizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konformism

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konwormizm

Niepoprawna pisownia