Niepoprawna pisownia

konformiźci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konformiści

Poprawna pisownia, znaczenie: osoby bezkrytyczne akceptujące obowiązujące lub narzucane poglądy, normy i wartości.


Niepoprawna pisownia

konformiśdzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konwormiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komformiści

Niepoprawna pisownia