Niepoprawna pisownia

wy czekiwane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekiwane

Poprawna pisownia