Niepoprawna pisownia

komurką

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komórką

Poprawna pisownia