Niepoprawna pisownia

komuniźmie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komunizmie

Poprawna pisownia