Poprawna pisownia

koleżko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kolerzko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

koleszko

Niepoprawna pisownia