Poprawna pisownia

córcia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

curcia

Niepoprawna pisownia