Niepoprawna pisownia

kófer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kufer

Poprawna pisownia