Niepoprawna pisownia

koci miętkę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kocimiętkę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kocimientkę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kocimiętke

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kocimjętkę

Niepoprawna pisownia