Poprawna pisownia

knuje

Poprawna pisownia, znaczenie: planuje potajemnie coś złego.


Niepoprawna pisownia

knóje

Niepoprawna pisownia