Niepoprawna pisownia

knóć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

knuć

Poprawna pisownia, znaczenie: potajemnie planować coś złego.