Poprawna pisownia

kler

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kller

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cler

Niepoprawna pisownia