Niepoprawna pisownia

klenska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klęska

Poprawna pisownia