Poprawna pisownia

Klaudii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Klaudji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Klaudi

Niepoprawna pisownia