Niepoprawna pisownia

klasnołeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klasnąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klasłeś

Niepoprawna pisownia