Poprawna pisownia

kimże

Poprawna pisownia, forma słowa „któż” (narzędnik lub miejscownik) – wzmocniony zaimek pytajny „kto”.


Niepoprawna pisownia

kimrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kim że

Niepoprawna pisownia