Niepoprawna pisownia

kfaśnego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwaśnego

Poprawna pisownia