Niepoprawna pisownia

kfaśne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwaśne

Poprawna pisownia