Niepoprawna pisownia

kciug

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kciuk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kcióg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kciók

Niepoprawna pisownia