Niepoprawna pisownia

kapneła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kapnęła

Poprawna pisownia