Niepoprawna pisownia

jjemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

iemy

Niepoprawna pisownia