Niepoprawna pisownia

jedno tarczowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednotarczowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-tarczowi

Niepoprawna pisownia