Niepoprawna pisownia

jednakowosz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednakowoż

Poprawna pisownia, znaczenie: wzmocniona partykuła „jednak„.


Niepoprawna pisownia

jednakoworz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednak owoż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jednak o woż

Niepoprawna pisownia