Niepoprawna pisownia

jak nalerzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak należy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jaknależy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jaknalerzy

Niepoprawna pisownia