Poprawna pisownia

jak najdłuższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jaknajdłuższa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak naj dłuższa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak najduższa

Niepoprawna pisownia