Poprawna pisownia

jak najczęstsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jaknaj częstsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak najczenstsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak najczęstrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jaknajczęstsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak naj częstsza

Niepoprawna pisownia