Poprawna pisownia

jak bylibyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jakbylibyśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak byli byśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakbyli byśmy

Niepoprawna pisownia