Niepoprawna pisownia

inwentarysacje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

inwentaryzacje

Poprawna pisownia, znaczenie: spisy wyposażenia lub inwentarza. Może oznaczać również opisywanie lub opracowanie naukowo zbiorów określonych dóbr, takich jak zabytki czy dzieła sztuki.