Niepoprawna pisownia

interesantą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

interesantom

Poprawna pisownia