Poprawna pisownia

ilości

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ilo ści

Niepoprawna pisownia