Niepoprawna pisownia

hybiłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiłam

Poprawna pisownia