Niepoprawna pisownia

hwast

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwast

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kwast

Niepoprawna pisownia