Poprawna pisownia

hurtem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

churtem

Niepoprawna pisownia