Poprawna pisownia

hulało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chulało

Niepoprawna pisownia