Niepoprawna pisownia

howaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chowaj

Poprawna pisownia