Niepoprawna pisownia

holiztycznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holistycznie

Poprawna pisownia, znaczenie: całościowo, kompleksowo, globalnie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów bądź zjawisk, w związku z z holizmem (poglądem, teorią rzeczywistości).


Niepoprawna pisownia

cholistycznie

Niepoprawna pisownia