Niepoprawna pisownia

hokejista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hokeista

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chokeista

Niepoprawna pisownia