Niepoprawna pisownia

hłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłam

Poprawna pisownia