Poprawna pisownia

histeria

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chisterja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

histerja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chisteria

Niepoprawna pisownia