Niepoprawna pisownia

heroz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

heros

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cheros

Niepoprawna pisownia