Poprawna pisownia

harówka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

charuwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

harófka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haruwka

Niepoprawna pisownia