Niepoprawna pisownia

cztero miesięczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czteromiesięczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero-miesięczny

Niepoprawna pisownia