Niepoprawna pisownia

rezponsywność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

responsywność

Poprawna pisownia, znaczenie: odpowiedź na działanie, reakcja na coś, w odniesieniu do technologii również: dostosowywanie się do szerokości ekranu (np. komputera lub telefonu).


Niepoprawna pisownia

responzywność

Niepoprawna pisownia